Domov

Firma bola založená v marci 2007 so zameraním na poskytovanie elektromontážnych prác, odborných prehliadok aodborných skúšok, školení a skúšok elektrotechnikov § 21-23 vo vlastných priestoroch alebo v priestoroch našich zákazníkov, výroby rozvádzačov nn v objektoch triedy “A“ a predaja elektroinštalačného materiálu (maloobchod, veľkoobchod).

Spoločnosť je spôsobilá vykonávať špecifikovanú činnosť v zmysle uvod elektromontazjmOdborného a záväzného stanoviska Technickej inšpekcie Slovenskej republiky a oprávnenia Inšpektorátu bezpečnosti práce v Žiline.

Sme stabilná spoločnosť úspešne pôsobiaca hlavne na strednom Slovensku. Zaoberáme sa elektroinštalačnými prácami (montáž, oprava, údržba), predajom elektroinštalačného materiálu, odbornými prehliadkami a odbornými skúškami. Naše služby v sebe zahŕňajú, dodávku, montáž, záručný a pozáručný servis. Skúsenosti sme získali pravidelnými odbornými školeniami a seminármi.

V radoch našich pracovníkov sú vysokokvalifikovaní odborníci a majstri vo svojom odbore so spôsobilosťou v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Zz. § 23 elektrotechnik na riadenie činnosti, respektíve § 22 samostatný elektrotechnik a § 24 na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok v objektoch triedy A, B bez obmedzenia napätia.

Prvoradé je zabezpečenie kvalitných montážnych služieb, krátkej doby dodávky a samozrejme spokojnosť nášho klienta, preto v krízových stavoch a pri nutných, rýchlych zásahoch poskytujeme servis do 24 hodín.

“Naším prvoradým cieľom je kvalita vykonanej práce a spokojnosť zákazníka.“


Scroll to Top